Skip to main content
Imatge de la seu electrònica

EL CONSELL COMARCAL COMPLEIX LA NORMATIVA REFERENT A LA TRANSPARÈNCIA

El Consell Comarcal del Baix Penedès compleix la normativa referent a la transparència i accessibilitat de les administracions públiques

Així s’especifica en el darrer informe sobre transparència i accessibilitat de les administracions públiques locals i comarcals elaborat pel Síndic de Greuges de l’any 2021

 

28 de març de 2022. El Consell Comarcal del Baix Penedès compleix la normativa referent a la transparència de les administracions públiques i disposa de totes les eines electròniques per tal de donar-hi compliment. Segons el darrer informe del dret d’accés a la informació 2021 elaborat pel Síndic de Greuges de Catalunya, El Consell Comarcal del Baix Penedès està per sobre de la mitjana d’administracions locals i comarcals en quant a transparència. Podeu veure l’informe:  https://seue.sindic.cat/TSO/clientweb/app.html?Cookie=44c587a5-3329-4fc4-ad8d-06f6ea3b7176&AnyQCO=2021&IdEntitat=2297&Type=8

 

Referent a la informació pública, podeu trobar tota la informació institucional a la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès: https://ccbp.eadministracio.cat/info.0

 

A dins de la Seu Electrònica, al Tauler d’Anuncis, podreu trobar tota la informació institucional referent a convocatòries de plens ordinaris i extraordinaris, ordres del dia del plens etc. durant els períodes legals d’exposició pública. A l’apartat Portal de Transparència ( https://ccbp.eadministracio.cat/transparency ), també dins de la Seu Electrònica, hi trobareu tota la informació institucional del Consell exposada públicament sempre: les actes de tots els plens, ordinaris i extraordinaris, informació financera, pressupost anual, votacions, contractació, subvencions i convenis…

 

Així mateix, a la web institucional també podreu trobar i seguir l’agenda d’actes, trobades i reunions del President del Consell Comarcal: http://ccbp.cat/recerca/comunicacio/agenda_president

 

03/28/2022