Skip to main content
210927_ccbp.png

EL CONSELL APROVA LA MEMÒRIA DEL COMPTE GENERAL 2020

El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova la memòria del Compte General de l’exercici 2020 durant el qual es van assolir els objectius marcats

El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, reunit en sessió ordinària el passat dimecres 22 de setembre, va aprovar amb els vots favorables de tots els grups excepte l’abstenció d’Erc i C’s, el compte general de l’exercici 2020 amb l’assoliment dels objectius marcats en el Pla de Mandat per al passat any. Així, en l’objectiu de Governança, per tal de promoure el Consell Comarcal com una administració electrònica, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania, el 60% dels registres d’entrada durant el 2020 es van fer telemàticament, el 99% de les factures entrades van ser telemàtiques i el 90% de les sol·licituds de beca menjador també es van tramitar telemàticament.

A nivell comunicatiu, amb l’objectiu de facilitar la comunicació com a eina de participació i posicionament del Consell, es van realitzar 12 rodes de premsa on es van presentar projectes de diferents àrees, es van enviar als mitjans de comunicació i publicar a la web corporativa i xarxes socials un total de 57 notes de premsa, i es van assolir més de 353.000 impactes a la web.

En l’objectiu de posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món, actualment el 75% de la plantilla del Consell són dones i el 50% dels comandaments són dones. A més, durant l’any 2020, 21 dones han estat ateses al servei de violència de genère i el 72% dels assistents a les activitats realitzades pel servei d’acollida eren dones de les quals 68% tenien més de 30 anys.

Per últim, l’objectiu marcat de prioritzar les polítiques socials per cohesionar la ciutadania i reduir les desigualtats socials a la comarca, el 2020, el 24% del pressupost total del Consell es va destinar a serveis socials amb 66,43€ de despesa per habitant.

09/27/2021