Skip to main content

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

ÍNDEX D'AQUESTA PÀGINA:

COM CONSULTAR LES LICITACIONS?

Per consultar les licitacions us heu de connectar a la Plataforma de Contractació Pública

COM PRESENTAR UNA OFERTA AMB SOBRE DIGITAL?

Seguint les instrucción d'aquest vídeo podreu presentar una oferta amb sobre digital

COM PRESENTAR UNA OFERTA PER PRESENTACIÓ TELEMÀTICA D'OFERTES?

Seguint aquesta guia podreu presentar una oferta via presentació telemàtica d'ofertes