Skip to main content
Seu del Consell Comarcal

S'OBRE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ (TREFO 2022)

S'obre la convocatòria pel Programa Treball i Formació (TREFO 2022) per cobrir 16 places de PEÓ i d'AUXILIAR ADMINISTRATIU

S'obre la convocatòria pel Programa Treball i Formació (TREFO 2022) per cobrir 16 places de peó i d'auxiliar administratiu durant un període de 12 mesos. Aquest programa està gestionat des del Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb els municipis de la comarca.

Les persones interessades en participar del procés de selecció han d'inscriure's com a DONO (demandants d'ocupació no ocupades) a l'OTG del VENDRELL durant aquesta setmana, del 28 de març a l'1 d'abril. La selecció dels candidats es realitzarà els dies 20, 21, i 22 abril, i l'inici del contracte és el dia 1 de maig de 2022.

 

REQUISITS DEL PROGRAMA SEGONS LÍNIA:

- LINIA MG52: Poden participar les persones de 52 anys  o més que estiguin en situació d‘atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO)

- LINIA PRGC: Poden participar les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania. En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució. Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta línia.

 

- LINIA PANP: Poden participar les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació. Per aquesta línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

 

Per a les 12 contractacions de peó de brigada no és exigible cap formació específica. En canvi, per a les 4 contractacions d’auxiliar administratiu/va serà requisit per formar part del procés selectiu presentar una de les titulacions següents: EGB, ESO, FP1, Grau mig, o certificat de professionalitat de la família administrativa, o en el seu cas, superior. Les persones destinatàries beneficiàries d’aquest programa hauran de complir els requisits específics en el moment de la selecció, i el requisit d'estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la data d'inici de la contractació laboral.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part  de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part  de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19

03/29/2022