Skip to main content

GESTIÓ DE RESIDUS URBANS

Mitjançant l'Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès (ECOBP), SL, d'economia mixta, fundada al 2001, es porten a terme a la majoria de municipis de la comarca els serveis relacionats amb la recollida selectiva.

Els serveis que s'hi ofereixen són els següents:

 • Recollida a les àrees d'aportació.
 • Gestió de la deixalleria comarcal (planta ubicada al Polígon Industrial dels Masets, a Bellvei).
 • Campanyes anuals de conscienciació ciutadana.

Ajudar a mantenir la qualitat del servei beneficia a tothom: si observeu qualsevol deficiència (contenidors plens, brutícia als voltants de l'àrea d'aportació...) us agrairem que ens ho comuniqueu i ens envieu, si és possible, una foto a l'adreça electrònica rsu@baixpenedes.cat. No us oblideu d'indicar-nos l'indret a què feu referència. Si ho desitgeu, també podeu incloure-hi un breu comentari. Per part nostra, ens comprometem a buscar-hi una solució tan aviat com sigui possible.

QUÈ ÉS UNA DEIXALLERIA?

És una instal·lació on hem de dipositar les fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. D'aquesta manera, amb un simple cop de cotxe o un passeig, nosaltres mateixos podem classificar les diferents menes de residus domèstics que no hem pogut minimitzar a casa, tot dipositant-los selectivament; és a dir, cadascun al seu corresponent contenidor.

L'ús habitual i el correcte funcionament de les deixalleries són factors clau per a la preservació del medi. A les deixalleries es té cura de la conservació de l'espai i l'entorn en què es troba, les persones usuàries hi troben atenció i informació, i es fa un estricte control de la gestió de recollida selectiva mitjançant registres.

COM FER-LA SERVIR?

En ser una instal·lació tancada i vigilada, no s'hi poden fer abocaments incontrolats. Hi ha una oficina de recepció on es registren els residus que entren a la deixalleria i s’informa d'on cal dipositar-los.

Arribats a la deixalleria, els diferents carrils de circulació conduiran el nostre vehicle cap a la plataforma o moll de descàrrega, on podrem estacionar davant del contenidor adequat i dipositar-hi els residus.

La deixalleria està equipada amb contenidors diferents, segons si són per a líquids, per a residus voluminosos, etc. Els residus especials es dipositen en un recinte tancat i protegit de la pluja.

QUÈ HI PODEM PORTAR?

 • Sabates i tèxtil
 • Piles i acumuladors
 • Electrodomèstics
 • Radiografies
 • Olis minerals
 • Olis vegetals
 • Àcids
 • Porexpan
 • Bateries
 • Vidre pla (finestres)
 • Restes de poda
 • Aerosols i esprais (laques)
 • Paper i cartró
 • Pintures i vernissos
 • Envasos lleugers
 • Dissolvents
 • Envasos de vidre
 • Pneumàtics
 • Ferralla
 • Ferralla electrònica
 • Voluminosos
 • Fusta
 • Runa
 • Residus de la construcció
 • Làmpades (fluorescents) i bombetes
 • Càpsules de cafè
 • Vidre (envàs)
 • Plàstic (no envàs)
 • Productes fitosanitaris