Skip to main content

SOL·LICITUD D'IDENTITAT DIGITAL idCAT

DESCRIPCIÓ:

El certificat idCAT (Identitat Digital Catalana) és un identificador digital reconegut i emès per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert), que assegura la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques, de manera que es garanteixi la identitat dels ciutadans. S'utilitza per relacionar-se amb les administracions públiques, tant d'àmbit català com estatal, per fer certs tràmits i gestions com: la sol·licitud de la vida laboral, la declaració de la renda, la tramitació d'algunes subvencions, la signatura i xifrats de correus electrònics i documents, la sol·licitud de certificats...

COM REALITZAR EL TRÀMIT:

La persona interessada pot sol·licitar l'idCAT a través del web de l'Agència Catalana de Certificació o presentant-se a qualsevol de les entitats de registre col·laboradores de CATCert.

QUI HO POT DEMANAR

Qualsevol persona amb document identificatiu vigent.

QUAN:

A la seu del Consell Comarcal, de 10 a 14 h, de dilluns a divendres.
A l’Oficina Jove del Baix Penedès (cal concertar cita): matins de dilluns a divendres, de 10 a 14 h; tardes de dijous, de 17 a 19 h (excepte la temporada d'estiu, Nadal i Setmana Santa, que l'horari és intensiu de matins).

TEMPS DE TRAMITACIÓ:

Es fa al moment.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Document identificatiu original: NIF, NIE, DNI (altres països) o passaport.

PREU:

Gratuït.

INICIAR EL TRÀMIT PER INTERNET:

A l'opció sol·licitud del web www.idcat.net hi ha el formulari on cal introduir les dades necessàries i, a continuació, cal anar a una entitat de registre col·laboradora de CATCert per validar la identitat (l'aplicació informàtica informa de la més propera, tenint en compte el codi postal introduït). Finalment, la persona interessada ja pot instal·lar-se l'idCAT des de l'ordinador on va fer la sol·licitud des de l'opció instal·lació del web.

INICIAR EL TRÀMIT PER TELÈFON:

Per telèfon només es pot demanar informació.