Skip to main content
Consell Comarcal del Baix Penedès

Es posa en marxa l'Oficina Tècnica Ambiental Comarcal

El Consell Comarcal del Baix Penedès posa en marxa l'Oficina Tècnica Ambiental

Es va aprovar, per unanimitat, la posta en marxa el l'OTAC en el Ple del Consell Comarcal celebrat ahir dimecres 23 de març.

El Consell Comarcal del Baix Penedès, després d'aprovar-ho per unanimitat ahir en el Ple Ordinari, posa en marxa l’Oficina Tècnica Mediambiental Comarcal (OTAC) per donar servei de suport en temes ambientals als ajuntaments de la comarca.

L’objectiu d’aquesta oficina tècnica ambiental és avaluar les sol·licituds de noves activitats o modificacions d'activitats sotmeses al règim de llicència ambiental de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats. Els membres de l'OTAC revisen els expedients, projectes i documentació aportada pels sol·licitants per tal de formular informes ambientals de suficiència i idoneïtat, valorar modificacions substancials i no substancials de les activitats existents i acabar la tramitació amb la redacció de l’informe integrat de les activitats i així aconseguir l'informe preceptiu necessari per a la resolució de la llicència ambiental que atorgaran els ajuntaments dels municipis de la comarca. 

L'OTAC avaluarà què les activitats compleixin l'actual normativa ambiental que afecta el vector aire, soroll, residus, aigua. sòls contaminats, i contaminació lumínica nocturna, etc… Aquests estudis poden servir per elaborar una normativa que es reculli a les ordenances municipals. El seu àmbit d’actuació son els municipis de la comarca. 

La creació d’aquesta oficina tècnia ambiental del Consell Comarcal, integrada per enginyers del departament de Medi Ambient, pel secretari i pel president del consell, és un tràmit administratiu  d’actuació pels municipis de la comarca del Baix Penedès.

 

03/24/2022