Skip to main content
Llera del torrent del Lluc

El CCBP espera els resultats de les analítiques per evaluar els fets ocorreguts i prendre les mesures escaients

El Consell Comarcal del Baix Penedès espera els resultats de les analítiques per evaluar els fets ocorreguts i prendre les mesures escaients.

Des de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal, ens gestor de l’EDAR de la riera de la Bisbal, s’informa que el colorant utilitzat per a fer les proves de cabals és innocu i inofensiu per a la fauna i flora de la llera.

 

Dilluns 15 de juny de 2022. El Consell Comarcal del Baix Penedès està investigant conjuntament amb altres administracions com l’Ajuntament de Bellvei, l’ACA, Agents Rurals, i l’empresa Agbar per saber la causa de la mort de diversos ànecs. Ara mateix s’està a l’espera dels resultats de la necròpsia dels animals i les analítiques de l’aigua del Torrent del Lluc. Des de l'empresa Agbar s’ha facilitat una mostra del colorant alimentari als Agents Rurals perquè puguin comparar-ho amb els resultats de la necròpsia dels animals.

Els consellers de Medi Ambient del Consell Comarcal Miguel Ángel Perín i Dani caballero, conjuntament amb el tècnic de medi ambient del Consell Arnau Triadú han explicat que el col.lector d’aigües de l’EDAR funciona correctament i no té cap pèrdua. “Esperem els resultats de les analítiques per treure’n les conclusions que calguin i actuar. El colorant verd que es va llençar és d’origen alimentari i innocu per als animals i la fauna.”

La cronologia dels fets s’inicia el dijous passat dia 9 de juny a les 10h del matí quan tècnics de medi ambient del Consell i les empreses explotadores dels sistemes de sanejament de l'ajuntament de Bellvei (Agbar) i del Consell (Remondis) inicien proves de cabals llençant colorant a l'estació de bombaments del Polígon de Bellvei per comprovar en quin punt del col.lector de l’EDAR arriba en un intent d’actualització dels plànols de la xarxa de clavegueram d’aquesta zona.  El colorant apareix al cap de 3 hores a la riera a l’alçada del Puig. Aquestes proves amb colorant alimentari son habituals en casos com aquest o per detectar fuites. En el moment que es detecten els animals morts a la llera de la riera s’activa el protocol conjuntament amb els agents rurals i es van prendre mostres de l’aigua i dels animals. 

 

06/15/2022