Skip to main content
20210318_111221.jpg

BALANÇ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPIS

Balanç del primer exercici del conveni amb la Diputació de Tarragona per la prestació dels serveis als municipis i projecció de l'exercici 2021

El passat 30 de juliol de 2020 el President del Consell Comarcal del Baix Penedès, el Sr. Joan Sans, va signar juntament amb la Presidenta de la Diputació de Tarragona el conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Consell Comarcal i la Diputació per a la prestació de serveis municipals durant el quadrienni 2020-2023 per un valor de 406.778,10 € anuals fins al 2023.

Pel que fa a l’exercici 2020, el balanç és el següent:

Àmbit

Descripció

Import actuació

Subvenció

Àmbit social

Millora i modernització serveis socials bàsics

188.038,54 €

95.713,17 €

Àmbit social

Serveis d’intervenció socioeducativa (SIS)

102.945,65 €

27.887,96 €

Àmbit social

Acció comunitària

39.347,61 €

10.352,85 €

Àmbit social

Pla d’immigració i ciutadania

16.910,83 €

13.795,20 €

Àmbit informàtic

ATM en informàtica i comunicacions

181.586,46 €

125.275,66 €

Àmbit urbanístic

ATM en matèria d’urbanisme

189.197,74 €

17.996,58 €

Gestió de serveis

Foment de l’ocupació

48.063,35 €

18.981,19 €

Altres gestions de serveis

Assessorament en matèria de consum

83.759,45€

32.504,48 €

Medi ambient

Informes  i documents tècnics (OTAC)

53.200,78 €

45.731,10 €

Inversió

Inversió diversa en TIC

18.539,91 €

18.539,31 €

   

921.590,32 €

406.778,10 €

De cara a l’exercici 2021, el Consell Comarcal del Baix Penedès té previst destinar els 406.778,10 € inclosos en el quadrienni 2020-2023, d’acord amb el següent detall:

Àmbit

Descripció

Import actuació

Subvenció

Àmbit social

Millora i modernització serveis socials bàsics

4.335,80 €

3.845,69 €

Àmbit social

Serveis d’intervenció socioeducativa (SIS)

225.981,09 €

26.377,05 €

Àmbit social

Acció comunitària

42.378,52 €

16.329,25 €

Àmbit social

Pla d’immigració i ciutadania

88.056,21 €

20.879,32 €

Àmbit social

Programa de l’EAIA

537.573,40 €

21.454,20 €

Àmbit social

Servei d’atenció i informació a les dones i igualtat

132.862,69 €

13.000,97 €

Àmbit social

Transport adaptat

154.229,85 €

10.788,14 €

Àmbit informàtic

ATM en informàtica i comunicacions

191.790,26 €

151.847,66 €

Àmbit urbanístic

ATM en matèria d’urbanisme

213.172,65 €

16.226,73 €

Gestió de serveis

Foment de l’ocupació

47.440,47 €

15.541,67 €

Altres gestions de serveis

Assessorament en matèria de consum

85.696,13 €

33.219,02 €

Medi ambient

Informes  i documents tècnics (OTAC)

49.379,09 €

6.633,62 €

Altres

Assistència tècnica en matèria d’habitatge

109.656,04 €

19.787,78 €

Inversió 

Inversió en TIC i altres

50.847,00 €

50.847,00 €

   

1.933.399,20

406.778,10 €

210318_rs1.jpg

 

07/30/2020