Skip to main content
grau-digitalitzacio.jpg

SUBVENCIONS PER ACTUACIONS D'INTERNACIONALITZACIÓ DIGITAL

Concessió de subvencions per actuacions d'internacionalització digital

El Consell Comarcal del Baix Penedès us informa que el Departament d’Empresa i Treball ha aprovat les bases per a la concessió de subvencions per actuacions d'internacionalització digital, dins del Programa International eTrade.

Amb l'objectiu d'acompanyar a les empreses es preveuen subvencions per a la contractació de serveis externs i per a l'adquisició d'actius immaterials, publicats en l’annex 1 de la resolució.

La quantia de les subvencions serà com a màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 10.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds és a partir del 6 d’octubre de 2021. Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Per a més informació consultar el DOCG al següent enllaç: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=911362

2021_eractivaciook_0.png
10/08/2021