Skip to main content

LA GESTIÓ COMARCAL DEL SANEJAMENT

El Consell Comarcal del Baix Penedès té competències delegades en matèria de sanejament d'aigües residuals dels municipis següents: La Bisbal del Penedès, Albinyana, Santa Oliva, Banyeres del Penedès, El Vendrell, L’Arboç, Bellvei, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Bonastre, Cunit, Cubelles, El Montmell i Masllorenç.

Els sistemes de sanejament que gestiona actualment el CCBP són els següents:

 • SS de la riera de la Bisbal: El Vendrell, La Bisbal del Penedès, Albinyana, Santa Oliva i Banyeres del Penedès.
 • SS de Cubelles-Cunit: Cunit i Cubelles (i una petita part de Castellet i la Gornal i de Vilanova i la Geltrú).
 • SS de l'Arboç-La Gornal: L'Arboç i La Gornal (Castellet i la Gornal).
 • SS de Bellvei: Bellvei
 • SS de Llorenç del Penedès: Llorenç del Penedès
 • SS de Sant Jaume dels Domenys (Cornudella): Sant Jaume dels Domenys
 • SS de Sant Jaume dels Domenys (Papiolet): Papiolet (Sant Jaume dels Domenys)
 • SS de Sant Jaume dels Domenys (Torregassa): Torregassa i El Papagai (Sant Jaume dels Domenys)
 • SS de Bonastre: Bonastre

Cada sistema de sanejament consta d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) i, en alguns casos, d'estacions de bombaments d'aigües residuals (EBAR). A dia d'avui, el CCBP gestiona 9 EDAR i 28 EBAR."

En aquests municipis que han delegat competències som l'administració actuant:

 • Explotació, vigilància de la xarxa de col·lectors en alta, i activitats connexes a aquest fi, de les estacions de bombament i depuració d'aigües residuals (EDAR) i emissaris submarins
 • Atorgament de permisos d'abocament
 • Control d'abocaments

Les EDAR gestionades pel Consell Comarcal són del tipus tractament biològic amb biomassa en suspensió (fangs actius), menys a Sant Jaume dels Domenys, on a més a més d'una EDAR del tipus indicat existeixen dos tractaments tous (llacunatges) als nuclis de la Torregassa i el Papiolet. L’estació de Bonastre funciona amb filtres de sorra.

Municipis que no han delegat competències:

 • Calafell

Quadre resum de les instal·lacions gestionades pel Consell Comarcal:

Sistema de sanejament km col·lectors Nombre EDAR km emissari submarí Nombre emissaris submarins Nombre EB
L'Arboç 3,7 1 0 0 2
Bellvei 0,27 1 0 0 0
Cunit-Cubelles 18,8 1 3,5 1 9
Llorenç del Penedès 0,8 1 0 0 0
Sant Jaume dels Domenys 4,05 3 (*) 0 0 0
Riera de la Bisbal 24,5 0 3,6 3 17
Bonastre 0,74 1 0 0 0

(*) Una EDAR convencional (Sant Jaume dels Domenys -Cornudella-) i dues basses (la Torregassa i el Papiolet).

Distribució geogràfica de les instal·lacions