Skip to main content

 

SERVEI D'OCUPACIÓ

El Servei d’Ocupació està subdividit en tres àmbits:

El Servei d’Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès coordina els diferents programes subvencionats del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), els quals varien cada any en funció de les convocatòries establertes. Per altra banda, també coordina el Pla d’Ocupació del Baix Penedès de la Diputació de Tarragona, amb peons de brigada forestal que executen actuacions d’àmbit comarcal.

En l’àmbit de Promoció Econòmica du a terme el seguiment del Pla Estratègic Comarcal, així com accions de dinamització econòmica.

En l’àmbit de Turisme porta a cap accions de promoció turística de la comarca, així com accions en coordinació amb els ajuntaments de la comarca i amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. També participa en el projecte Enoturisme Penedès.

PLA ESTRATÈGIC

Desenvolupament i ocupació del Baix Penedès

MAPA FORMATIU

Mapa formatiu del Baix Penedès

POLÍGONS I INDÚSTRIES

Polígions i indústries del Baix Penedès

OBSERVATORI DE TREBALL

Observatori del mercat de treball

ENLLAÇOS RELACIONATS

ENLLAÇOS D'INTERÈS