Pla Estratègic del Baix Penedès

El Pla Estratègic del Baix Penedès va avançant en les diferents etapes, des de la diagnosi inicial, amb l’actuació conjunta de les Administracions comarcals i la implicació d’empreses, associacions i entitats de la comarca, amb les pautes i el suport econòmic de les convocatòries del SOC en l’àmbit de desenvolupament econòmic local.

Oferim aquí el document del Pla Estratègic i el primer projecte que en desenvolupa un dels molts apartats: