Nova subvenció pel foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial

El Consell Comarcal del Baix Penedès us informa que la Diputació de Tarragona ha aprovat una línia de subvenció per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial de l'any 2021.

210608 coworkingL'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial (vivers o espais coworking). Amb aquesta iniciativa, la Diputació de Tarragona vol promoure accions d'iniciativa pública per al foment i la dinamització d'espais d'allotjament empresarial, temporals o permanents, del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i del Baix Penedès.

Beneficiaris: Els ens locals (ajuntaments, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades), les seves entitats i organismes dependents (organismes autònoms i empreses públiques) i altres ens públics associatius (mancomunitats i consorcis) del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i del Baix Penedès per a la realització d'accions de foment i dinamització d'espais d'allotjament empresarial (vivers o espais coworking).

Termini per presentar sol·licituds: Des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOPT, prevista per mitjans de juny, fins al 16 de juliol de 2021

Per més informació contactar amb  la Unitat Gestora d'Ocupació i Emprenedoria tel. 977 296 691 o el correu electrònic ocupacioiemprenedoria@dipta.cat.

2021 eractivaciook