Noves bases pels ajuts als productors agraris

210314 vinya1El Consell Comarcal del Baix Penedès us informa de la modificació de les bases que donen lloc a les ajudes als productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització.

S'han introduït modificacions en els apartats següents de les bases reguladores: per adaptar els requisits al nou termini del 31 de desembre de 2021, se n'han modificat els apartats 2.1 e), 2.1 f), 2.3 c), 2.3 d) i 12.2.

L'objecte dels ajuts és compensar els productors agraris per la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament dels canals de comercialització HORECA de productes peribles i altres, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, d'acord amb la Comunicació de la Comissió Europea - Marc Temporal relatiu a les mesures d'ajut estatal destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19, adoptada el 19.3.2020 i modificada el 3.4.2020.

Poden optar a aquests ajut tots els productors que hagin tingut un decreixement de facturació de, com a mínim, el 30% (inclosa la facturació on-line) durant algun dels mesos dins del període comprès entre l'1 de març de 2020 i el 30 de setembre del 2021, en relació al mateix període de l'any 2019.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 31 de desembre del 2021. Per a més informació consultar el següent enllaç: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=902310

 

#ocupació #FonsUEcat #fonssocialeuropeu #FSE

 2021 eractivaciook