El Consell d'Alcaldies del Baix Penedès aprova un nou manifest d’oposició als parcs fotovoltaics en terrenys agrícoles

Demanen a la Generalitat la derogació immediata del Decret Llei 16/2019 de regulació de les energies renovables i la creació d’un Pla Territorial Sectorial Agrari específic per al Baix Penedès. Consideren que aquestes instal.lacions malmeten el paisatge de la comarca i no aporten cap valor.

 

201222 alc2 1Divendres 4 de maig de 2021.Els alcaldes i alcaldesses del Baix Penedès fan front comú davant els nombrosos intents per instal.lar parcs fotovoltaics a la comarca. De forma unànime,  consideren que les instal·lacions d’energies renovables no aporten cap benefici als municipis que les acullen: ni llicències d’activitats, ni llocs de treball, ni una rebaixa en el preu del contracte de subministrament d’electricitat per als veïns. Per contra, malmeten el paisatge del conjunt de la comarca, fan que es perdin llocs de treball, empobreixen l’economia i atempten contra el model de comarca que tots volem. 

 

Per aquest motiu, alcaldes i alcaldesses de tots els pobles de la comarca van acordar sumar esforços per fer pressió política i canviar el marc normatiu que facilita les instal·lacions d’energies renovables per considerar-les d’interès públic, sense aprofundir en altres interessos públics com el model de comarca, la preservació del paisatge de la vinya, l’enoturisme o la qualitat de vida de les persones que viuen a cada territori. 

 

Tots els alcaldes i alcaldesses van acordar també consensuar les al·legacions dels ajuntaments que hagin d’informar sobre les sol·licituds d’instal·lació de camps de plaques fotovoltaiques.

 

El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables serveix per desposseir els ajuntaments de competències per decidir sobre aquestes instal·lacions. El mateix decret llei diu, literalment, article 7.2: “el caràcter agrícola o forestal del terreny no constitueix, per si mateix, un obstacle per a la seva

implantació”. Això vol dir que la preexistència de vinyes, oliveres o altres conreus i, fins i tot de masses arbòries, no impedirà l’autorització de parcs eòlics i de plantes fotovoltaiques.

 

Podeu llegir el manifest en el següent enllaç:  https://drive.google.com/file/d/1WAwoQtPJ7yRvT2cSzH_3taoE2KFxx9KP/view?usp=sharing