El Consell Comarcal del Baix Penedès verifica una app mòbil de control en temps real de les línies de transport escolar

Aquest projecte, implementat per l’empresa Plana, facilitarà a l’usuari els horaris en temps real de cada bus, i informarà al centre i als pares de qualsevol incidència.

 

210218 Appbus18 de febrer de 2021. L’Àrea d’ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès ha iniciat les proves pilot per a la implementació d’una aplicació per a mòbils que faciliti informació en temps real als usuaris de les línies de transport escolar del Baix Penedès. En aquesta aplicació mòbil hi podran accedir els pares, els centres escolars i l'Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Penedès. Permetrà, en temps real, seguir la ruta del vehicle, saber el punt exacte on es troba i l’horari de pas per la parada. També servirà per informar de qualsevol incidència o retard etc. als pares i també al Centre Escolar. A més, millorarà la comunicació entre els pares, el centre i el consell comarcal. Aquesta aplicació s’implementarà a totes les línies de transport escolar de primària i secundària (ESO). 

 

El seu funcionament serà com qualsevol altra aplicació per a mòbil. Caldrà descarregar-la des de la botiga d’aplicacions d’android i d’apple. Cada usuari tindrà un perfil i podrà accedir als horaris en temps real de les rutes de transport escolar.

 

De moment s’han repartit les autoritzacions de cessió de dades a tots els alumnes usuaris actualment del servei de transport escolar per poder crear el perfil i accedir a l’aplicació.

 

Està previst que aquesta aplicació entri en funcionament abans de la fi del curs escolar actual. Aquest projecte s’implementarà a través de l’empresa Plana concessionària del servei de transport escolar a la nostra comarca i no tindrà cap cost pels usuaris.