El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès aprova la creació dels òrgans de governança i control del Pla Estratègic pel desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació

A primers de febrer es farà la constitució d’aquests nous òrgans que, plegats, volen ser transversals i que han de liderar El Pla Estratègic de Desenvolupament i Ocupació per estructurar les bases de la recuperació econòmica.

 

210127 poligon227 de gener de 2021. El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar la creació dels òrgans de governança i control del Pla Estratègic pel desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació a la comarca durant el darrer Ple celebrat el passat dimecres. Un cop aprovat, a primers de ferber, el més aviat possible, es constituiran aquests nous òrgans que han de liderar la recuperació econòmica de la comarca, i establir les línies per recuperar, també l’ocupació a la comarca durant els propers anys.

 

Aquesta és una de les línies d’actuació previstes en el Pla Estratègic del Baix Penedès 2017-2022, concretament la sublínia 5.1 que preveu la creació d’aquests òrgans de governança i el control del desenvolupament. L’estructura organitzativa constarà de 3 òrgans en diferents nivells: El Consell Rector del Pla, la Comissió de seguiment i la Unitat de coordinació. El Consell rector, format pel President del Consell Comarcal, els alcaldes, els Consellers Comarcals d’ocupació, de promoció econòmica i turisme, i un representant de tots els partits polítics presents al CCBP, serà un òrgan que orienti el govern estratègic de Pla, assegurant la participació dels diferents agents socials. Aquest òrgan revisarà el grau d’execució del pla respecte el previst, l’evolució dels diferents indicadors, analitzarà els possibles canvis que s'han produït en l’entorn, avaluarà les propostes de la Comissió de Seguiment i aprovarà el conjunt d’accions a desenvolupar l’any següent.

 

A la Comissió de seguiment del Pla, hi prendran part agents socials, empresarials, comités d’empreses i membres del Consell, ha de fer el seguiment del Pla Estratègic, i disposar d’aquesta manera, d’un òrgan operatiu que faci un seguiment acurat del desenvolupament del Pla. Així mateix, proposarà les prioritats d’acció, els mecanismes de finançament, i farà una avaluació continuada de l’evolució del Pla. Ha d’esdevenir com un comité d’experts, per debatre els problemes conjunturals i buscar solucions.

 

El darrer, l’Òrgan de coordinació tècnica, estarà formada per tècnics dels Ajuntaments que seran els encarregats d’elaborar i materialitzar en documents les propostes de la Comissió per ser debatudes i aprovades al Consell rector. 

 

L’actualitat derivada de la pandèmia amb la consegüent crisi sanitària, econòmica i social, agreujada al Baix Penedès amb l’elevat atur registrat obligaran a adequar les prioritats d’aquest Pla. La Consellera d’Ocupació Xus Sequera, destaca la importància de disposar d’una eina transversal que englobi tots els actors econòmics i socials de la comarca com a única via per treure la Comarca de l’actual situació i millorar la ocupació i l’economia en general.