El Consell Comarcal del Baix Penedès llença la campanya "Deixalleries del Baix Penedès"

El Consell Comarcal del Baix Penedès, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, llença la campanya "Deixalleries del Baix Penedès"  amb l’objectiu de reforçar l’ús de la deixalleria comarcal i les deixalleries mòbils d’ECOBP.

 

Per fer-ho, s’ha dissenyat tot un seguit de materials i accions informatives que permetran donar a conèixer a la població perquè és important fer-ne un bon ús.

 

La campanya tindrà lloc del 29 de juny i fins al 9 d’agost i constarà en l’habilitació d’un punt informatiu itinerant a les diverses ubicacions de les deixalleries mòbils i una campanya publicitària a la premsa que anirà reforçada per una campanya a les xarxes socials dels diversos Ajuntaments implicats i del Consell Comarcal del Baix Penedès.

 

Podeu trobar més informació sobre la deixalleria més propera al lloc web d'EcoBP.