El Consell Comarcal del Baix Penedès ha d’incorporar 5 peons de brigada en el marc del pla d'ocupació Baix Penedès 2020 de la Diputació de Tarragona

El Consell Comarcal obre un procés de selecció en el que es contractaran a 5 peons de brigada forestal. Les persones interessades poden adreçar-se a l’OTG del Vendrell. El termini per inscriure’s és del 14 al 27 de febrer de 2020.

200213 OfertaEstà prevista una prova escrita pel 20 de març i una entrevista pel 17 d'abril. La data prevista d'inici és el 15 de maig de 2020.

Aquest Pla d'Ocupació consisteix en: el manteniment i desbrossament de camins, arrencar la vegetació herbàcia i arbustiva, neteja i desbrossament dels vorals dels camins. Neteja i manteniment de rieres.  Neteja i manteniment d’entorn naturals i de zones verdes de diferents municipis de la comarca: desbrossament, poda d’arbres, arranjament de marges i neteja de vorals naturals.

Els municipis d'actuació seran: Bellvei, l’Arboç, Santa Oliva, Llorenç del Penedès i Banyeres del Penedès.

Els requisits per a poder-se inscriure: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de les convocatòries 2018 i 2019.

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic  A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Més informació: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-po-baix-penedes-2020